Zdroj: ČTK, zpravodajství televize Nova, ČT 1, Prima, tištěná periodika, internetové zpravodajské portály

Pražský kámen v chrámu Svatého Víta

Pražský kámen participoval na realizaci sousoší svatého Vojtěcha. V našich dílnách také vznikla nová masivní mramorová tumba  z chorvatského mramoru Kanfanáru pro ostatky kardinála Berana, do níž 23.dubna spočinula jeho rakev.

V katedrále svatého Víta v Praze ve čtvrtek 19. dubna slavnostně odhalili a požehnali sochu svatého Vojtěcha. Ceremonie se uskutečnila přesně v okamžik, kdy byly ve vatikánské bazilice sv. Petra vyzdviženy ostatky kardinála Josefa Berana, aby byly dopraveny do rodné země.

Rakev s Beranovými ostatky přiletěla vládním speciálem a uvítali ji významní církevní představitelé i zástupci státu. Po přistání speciálu s rakví se 20.dubna přesně v 18,00 rozezněly zvony v celé naší zemi. Modlitbu pronesl vojenský kaplan, ministryně obrany Karla Šlechtová uctila Beranovy ostatky položením červené růže na rakev. Uvítací projev občana českého státu pronesl předseda Senátu Milan Štěch, zazněla státní hymna.

Kardinál Dominik Duka odsloužil v chrámu svatého Víta, Václava a Vojtěcha slavnostní bohoslužbu u příležitosti návratu kardinála Josefa Berana do vlasti. Repatriace kardinála Josefa Berana do vlasti je podle kardinála Dominika Duky aktem s velkým společenským významem.

Bohoslužbě předcházelo smuteční procesí ze Strahovské baziliky, kde ostatky kardinála Berana spočívaly od pátečního večera. Sobotního procesí se účastnily stovky poutníků, rakev s ostatky kardinála Berana vezlo šestispřeží kladrubských vraníků. V zástupu šli biskupové a další duchovní, maltézští rytíři, orlové, sokolové, rodina kardinála Berana, poutníci a zástupci akademické obce.

Ze Strahova procesí prošlo kolem Lorety na Hradčanské náměstí, kde byla rakev na chvíli umístěna v Arcibiskupském paláci. Liturgický průvod pak rakev nesenou bohoslovci doprovodil do katedrály, před rakví byla nesena svatovojtěšská berla, za rakví šel Dominik Duka s lebkou svatého Vojtěcha.

Rakev s ostatky byla uložena 23. dubna do nově zřízeného sarkofágu v kapli sv. Anežky v chrámu svatého Víta. Kardinála Josefa Berana uvítalo v chrámu sousoší svatého Vojtěcha, světce, jemuž zasvětil duchovní obnovu po nacistické okupaci a v době hrozící komunistické totality. Sousoší i sarkofág vyrobila a nainstalovala firma Pražský kámen.

Prague Stone at For Arch 2015

Our company is among the leaders in their areas, which we wanted to present at For Arch. We are presented our broad range of services, starting from the direct import of stone through processing raw materials, professional orientation, consultation and end assembly. We addressed specialists and the general public, introducing the novelties in our range. In the gallery you can see, among other things, a new luxury marble Armani bronze in different variations, marble inlays from real gold, ancient Roman mosaics and a massive granite statue.

Thanks to everyone who took the time and stopped at our stall. We believe that we convinced you of our qualities and we look forward to our future cooperation.

www.protext.cz Duben 2015 protex-clanek1
www.prozeny.cz Červen 2015
prozeny.cz
Tištěná forma: Rezidencerezidence-1
Naše použité materiály v článku Zahrada snů…
prozeny.cz2