OSTATNÍ SLUŽBY A KONZULTACE

 

Zaměřování

Je samozřejmostí, že v případě dodávek a instalací kamenných prvků provádí naši technici zaměření u zákazníka. Jedná-li se o větší rozsah zakázky, zajišťujeme tyto služby pomocí specializované projekční kanceláře.

Prováděcí dokumentace

Započetí veškerých kamenických prací předchází vyhotovení prováděcí dokumentace, která je zákazníkovi zasílána k odsouhlasení.

Doprava po ČR

V případě zájmu vám rádi zajistíme odvoz zakoupených výrobků a materiálu vlastními dodávkovými vozy nebo smluvními přepravci (3,5 t, 7 t, 24 t).

ostatní520