SLUŽBY KAMENICTVÍ

Rozsah služeb plně uspokojí všechny naše zákazníky. Tyto služby jsme pak rozdělili do sedmi oblastí. Vy si tak můžete vybrat, které naše služby využijete. Přestože by se díky sídlu firmy dalo označit naše kamenictví jako kamenictví Praha, byl by to opravdu zkreslující názor, protože dosah naší firmy je daleko větší.

V prvé řadě jde o renovaci kamene, tedy práce související s čištěním a opravou kamenných produktů jako jsou schodiště, fasádní plochy a figurální prvky. I když je kámen opravdu trvanlivý materiál, občas je nezbytné jej renovovat, aby získal původní kvalitu.

Další důležitou oblastí námi poskytovaných služeb jsou odborné konzultace. Jedná se o služby vyžadované často před samotnou realizací kamenických prací. Součásti odborné konzultace může být jak posouzení vhodnosti a kvality konkrétního kamenného materiálu, tak i způsobu jeho instalace. Tyto konzultace mohou předejít pozdějším škodám způsobeným použitím nekvalitních materiálů či nesprávným pracovním postupem.

Mezi našimi službami pak najdete také on-line nebo osobní konzultace, zaměřování jednotlivých kamenných prvků, vytvoření prováděcí dokumentace a také doprava po celé České republice.

kamenictví Praha renovace kamene