VERDE SAUIPE

Typ kvarcit
Tloušťka 2 cm
Povrch lesk
Cena 21.875 Kč/m2 bez DPH
Propustnost světla ne