PALOMINO

Typ kvarcit – křemenec
Tloušťka 2 cm
Povrch lesk
Cena 13.120 Kč/m2 bez DPH
Propustnost světla Ne