EXUBERANTE BROWN

Typ kvarcit – křemenec
Tloušťka 2 cm
Povrch leather
Cena 6000 Kč/m2 bez DPH
Propustnost světla Ne