AVOCATUS

Typ kvarcit – křemenec
Tloušťka 2 cm
Povrch lesk
Cena 10.600 Kč/m2 bez DPH
Propustnost světla Ne