Ivory Brown

Typ žula – granit – vyvřelá hornina
Povrch leštěný
Rozměry A 30 cm šířka x volná délka, tl. 1 cm
Rozměry B 60 x 60 cm, tl. 1,3 cm
Orientační cena A 2 520 Kč / mbez DPH
Orientační cena B 3 140 Kč / mbez DPH