Povrchy pískovce

Na pískovci je možné vytvořit různé druhy povrchů v závislosti na účelu použití: