MATERIÁLY – EXKLUSIVNÍ MATERIÁLY

Hledáme pro vás kameny po celém světě. V destinacích jako jsou například Tanzanie, Namibie, Brazílie, Equádor nebo Afghánistán. Tyto materiály jsou tak nevšední, že většina běžných zpracovatelů  kamene ani neví, že existují. Kombinace barev a struktur je nádherná, proto je ideální tyto kusy co nejméně dělit a používat je pokud možno v celých deskách. Tyto atypy se do Evropy dováží v jednotkách kusů, je tedy velmi nepravděpodobné, že  se s těmito kameny setkáte  vícekrát.